banner

Česť spoločnosti

Pôvodná anglická verzia certifikácie systému environmentálneho manažérstva (2020.07.07)


Pôvodná anglická verzia osvedčenia o certifikácii systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (2020.07.07)


Anglický originál certifikácie systému manažérstva kvality (2020.07.07)


Certifikát štandardizácie bezpečnosti výroby


Certifikát úverového ratingu 2020 AA+ (2020.08.14)


Certifikát hodnotenia systému riadenia integrácie dva v jednom


Liaoning Jiucheng Certifikát podnikového ratingu AAA (2021.6)


Národný pokročilý podnik kvality a integrity


High-tech Enterprise Certificate2019-12-19


Národná licencia na výrobu priemyselných produktov (originál)


Národná základňa praktického výcviku pre odborníkov v oblasti metrológie – certifikát


Kvalifikovaný dodávateľ Alibaba (plaketa)


Ukážkový projekt čínsko-nemeckej inteligentnej výroby (Industry 4.0) spoločne preskúmal Fraunhoferov inštitút v Nemecku


1/13